<تبلیغات اینترنتی
نام پنل مکان انداره بنر قیمت مدت نمایش
A1 بالای تمامی صفحات سایت 60*468 100.000 تومان یک ماه
A3 صفحه دانلود فایل بنر 240*120 50.000 تومان یک ماه
A5 صفحه دانلود فایل بنر 60*468 45.000 تومان یک ماه
A7 پاپ آپ --------- نداریم -
A9 تبلیغات متنی در تمامی صفحات سایت در فوتر 15.000 تومان یک ماه

تبلیغ برای 2 ماه دارای 10% تخفیف و

تبلیغ برای 3 ماه دارای 20% تخفیف خواهد بود

برای ثبت تبلیغات شما در سایت از روش های زیر استفاده فرمایید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تلگرام : navid_alizadeh_v

ایمیل : info@upli.ir

ÊÈáíÛÇÊ ÇíäÊÑäÊí